wtorek, 1 listopada 2011

Biorezonans - diagnostyka i terapia

Ekspresowa diagnostyka segmentarna i elektropterapia (EPT)


ryc.potencjalne organy -tarcze -  przed elektroterapią


                    Diagnostyka segmentarna jest jedną z metod diagnostyki elektropunkturowej. Pozwala zmierzyc elektryczne parametry segmentów ciała (lewa ręka - lewa noga, lewa noga - głowa lewa strona; głowa strona lewa - głowa strona prawa, głowa prawa strona - prawa ręka; prawa ręka - prawa stopa, prawa stopa - lewa stopa, prawa ręka - lewa ręka), ich połączeń z wewnętrznymi organami i delikatną tkanką nerwową.

ryc.stan wegetatywnego u.nerwowegoNa tej podstawie pozwala na ekspresową, integralną ocenę stanu zdrowia badanego pacjenta.Wychodząc z uzyskanych pomiarów jesteśmy w stanie ocenic m.in.:
  • stan energetyczny organizmu w odpowiedzi na bodżce środowiskowe, 
  • stan napięcia wegetatywnego układu nerwowego,
  • stopień zużycia tlenu przez tkanki, 
  • stan odporności immunologicznej. 
  • układy z zaburzoną funkcją oraz
  • tzw.organy-tarcze.
ryc. ten sam pacjent po EPT
Diagnostyka segmentarna gwarantuje wysoką obiektywnośc uzyskanych pomiarów, gdyż podczas przeprowadzania badania  nie można prowokowac żadnych błędów.

Po przeprowadzeniu diagnostyki segmentarnej przeprowadzamy dalszą diagnostykę pacjenta za pomocą  metody WRT lub innej. Możemy też, po uściśleniu diagnostyki, wybrac odpowiedni lek z selektora leków lub odpowiednią częstotliwośc oddziaływania,  przeprowadzic terapię elektropunkturową - EPT . Po czym przeprowadzic ponowną diagnostykę segmentarną - aby ocenic działanie podjętych kroków (tzn. prawidłowośc prowadzonej terapii).