wtorek, 26 lutego 2013

Biorezonans w prostych słowach.Oprócz wiedzy, ktora jest powszechnie stosowana, istnieją także inne jej rodzaje.   -  Marjan Ogorevc
                                      
Biorezonans jest zarówno metodą diagnostyczną, jak i metodą terapeutyczną, jest zarówno metodą leczniczą, jak i szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Jest metodą o niewyobrażalnych możliwościach terapeutycznych.

Wykorzystywany bywa przez terapeutów, diagnostów, fizjoterapeutów, kosmetologów, lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny medycyny akademickiej, wielu specjalności, na całym świecie, w zależności od uprawnień ustawowych, posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych.
 
Całą materię ożywioną można opisac za pomocą elektromagnetycznych częstotliwości. Dotyczy to również ciała ludzkiego, jego narządów, tkanek i komórek, a nawet regulatorów takich jak neurohormony, interleukiny, inne poznane i niepoznane jeszcze, czynniki regulacyjne.

Wszystkie informacje z zewnątrz i wnętrza organizmu: stres, toksyny, nadmiar metabolitów, substancje chemiczne, metale ciężkie, pasożyty - diagnozowane i niediagnozowane metodami laboratoryjnymi oraz inne, zmieniają pierwotny wzór elektromagnetyczny narządów, tkanek, komórek i sygnałów.

Nasze ciało zaczyna dostosowywać się do nowych częstotliwości, tym samym powstaje nowy stan funkcjonalny, zaburzenie funkcji dotychczasowych, który określamy mianem objawów lub choroby.
 
Diagnozując - odczytujemy sygnały płynące z naszego organizmu, porównując je z sygnałami wzorcowymi, konkretnych opisanych częstotliwości, odpowiadających konkretnym zjawiskom chorobowym.

Terapia zaś daje polega na uporządkowania naszych indywidualnych, wewnętrznych częstotliwości, korygowaniu obrazu elektromagnetycznego naszego organizmu, do stanu równowagi zdrowotnej.

 
Biorezonans jest zindywidualizowanym podejściem terapeutycznym (leczniczym)  w stosunku do stanu funkcjonalnego (stanu zdrowia) każdego z nas. Nie wykonywane są żadne zbędne procedury, każdy pacjent rozpatrywany jest całościowo, z własnymi obciążeniami i uwarunkowaniami,indywidualnymi szlakami metabolicznymi. Stan zdrowia nie jest oceniany z perspektywy specjalizacji lekarza,lecz jako całośc funkcji organizmu.

Jest metodą nieinwazyjną i całkowicie bezbolesną. Działa przyczynowo, nie objawowo. Reguluje mechanizmy zapalne wywołujące skutek, czyli np.ból, na wielu poziomach: komórkowym,tkankowym, narządowym, naczyniowym, nerwowym, psychicznym...

Terapia biorezonansowa reguluje, porządkuje nasze częstotliwości nawet wówczas, gdy my nie odczytujemy jeszcze sygnałów zakłóceń płynących z organizmu. Nie zauważamy, że w naszym organiżmie dzieją się rzeczy, które prowadzą do zmiany jego stanu energetycznego, który może wywołac lub wywołuje nierównowagę funkcji, a w konsekwencji tzw. objaw czy chorobę.

Biorezonans działa wielopłaszczyznowo i wielowarstwowo. Obrazowo przedstawiając, podczas jednej terapii możemy np. ,,zmieniac" pracę komórki wątroby czy nerki, a jednocześnie poprawic aktywnośc enzymów trzustki, hormonów tarczycy, wykorzystanie mikroelementów i witamin przez nasz organizm, a także wpływac na stan układu nerwowego.

Żaden znany na świecie lek nie działa w ten sposób!

Dodatkowo, podczas terapii biorezonansowej oddziałujemy dokładnie tam gdzie trzeba, bez naruszania funkcji innych, zdrowych komórek, czy narządów. Biorezonans endogenny nie ma skutków ubocznych. Wprost niewyobrażalne!

Jeśli jednak czynnik wywołujący zaburzenia energetyczne nie zostanie zidentyfikowany i wyeliminowany, nie możemy mówic o zupełnym i trwałym uporządkowaniu naszych wewnętrznych częstotliwości, a tym samym powrocie do stanu równowagi zdrowotnej.

Stąd czasem koniecznośc głębszej diagnostyki i przyspieszenie procesow detoksykacji, poprzez stosowanie preparatow detoksykujących pochodzenia ziołowego lub innego
rodzaju drenażu.

Oczywiście jedna sesja terapeutyczna nie uleczy nas ze wszystkich zaburzeń(dolegliwości) kumulowanych przez lata, potrzebnych jest ich kilka lub kilkanaście, w zależności od rozległości problemu zdrowotnego.

Regularne lub okresowe terapie biorezonansowe, które można udokumentowac wydrukiem pomiarów przed- i po terapii, pozwalają śledzic postęp i kierunek mechanizmów regulacji organizmu. Stanowią możliwośc wspaniałej, udokumentowanej, niewyobrażalnej wręcz terapii leczniczej i profilaktyki zdrowotnej, w tym również działań anti-aging.

cd.nastąpi