wtorek, 21 stycznia 2014

Pszczółka Maja...

         ,,W ostatnich latach prowadzone są badania mające na celu wykazanie nowych właściwości
produktów pochodzenia pszczelego, w tym propolisu.

Coraz dłuższy okres życia ludzi, stres, a także chemizacja środowiska doprowadzają do powstawania coraz to większej liczby chorób nowotworowych. 
Choroby nowotworowe są drugą przyczyną zgonów na świecie zaraz za chorobami układu krążenia. Walka z chorobami nowotworowymi ciągle nie przynosi oczekiwanych efektów, gdyż dotychczasowe metody ich diagnozowania, w fazie znacznego zaawansowania, nie pozwalają na ich skuteczne leczenie. Stosowana chemioterapia działa niekorzystnie nie tylko na komórki nowotworowe, ale także na niezmienione komórki ustroju.
 Długotrwała chemioterapia powoduje silne wyniszczenie organizmu, uszkadzanie szpiku kostnego oraz wykazuje działanie hepato- i nefrotoksyczne. Jednym z głównych kierunków farmakologii i onkologii jest obecnie poszukiwanie nowych leków przeciwnowotworowych, które nie prowadziłyby do niszczenia prawidłowo rozwijających się komórek.
Wyniki badań prezentowane w pracy wskazują, że obecność propolisu w podłożu hodowlanym prowadziła do zahamowania wzrostu komórek raka okrężnicy HCT 116, jednakże aktywność ta była różna w badanych próbkach propolisu.
Uzyskane działanie cytotoksyczne badanych próbek propolisu wykazuje korelację z wynikami uzyskanymi przez wielu badaczy . Na całym świecie naukowcy badają propolis oraz jego składniki pod kątem aktywności przeciwnowotworowej. "

więcej możesz przeczytać na:
http://www.postepyfitoterapii.pl/spfn.php?ktory=4401


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz