niedziela, 10 listopada 2013

Leczenie depresji witaminą D


Zlikwidowanie niedoborów witaminy D łagodzi objawy u kobiet z umiarkowaną i głęboką depresją.

Witamina D może mieć nieudokumentowany dotąd wpływ na nastrój, a jej niedobór
pogarsza depresję - przekonuje dr Sonal Pathak, endokrynolog z Bayhealth Medical
Center w Dover. Choć wyniki wydają się zachęcające, uzyskano je po analizie
zaledwie 3 przypadków: kobiet w wieku od 42 do 66 lat. U wszystkich zdiagnozowano
ciężkie zaburzenie depresyjne (in. depresję dużą) i przepisano leki.
Poza tym pacjentki były leczone albo na cukrzycę typu 2., albo niedoczynność tarczycy.

Ponieważ u chorych występowały czynniki ryzyka niedoboru witaminy D - niewielkie
spożycie witaminy oraz ograniczona ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe
- określono poziom 25-hydroksywitaminy D (25-OH-D) w surowicy krwi.
Okazało się, że panie miały jej zbyt mało - od 8,9 do 14,5 ng/ml
(stężenie wystarczające to ≥ 20 ng/ml).

Po 3 miesiącach suplementacji witaminą D braki zostały wyrównane,
poprawił się też nastrój pacjentek. Do oceny wykorzystano skalę depresji Becka
(ang. Beck Depression Inventory, BDI), która składa się z 21 pytań.
Badany wybiera jeden z czterech wariantów odpowiedzi, a ponieważ zakładają
one zwiększoną intensywność symptomów, można za nie uzyskać od 0 do 3 punktów.
Wynik 0-9 punktów oznacza minimalną depresję, 10-18 łagodną, 19-29 umiarkowaną,
a 30-63 głęboką.

Jedna z badanych przez Pathak kobiet przed zażywaniem witaminy D zdobyła 32 punkty,
a po leczeniu tylko 12, druga "poprawiła się" z 26 do 8 punktów, a u 3. nastąpił
spadek z 21 do 16 pkt.
 

Suplementacja witaminy D3 - tak!
suplementacja witaminy D powinna być powszechna, zwłaszcza u dzieci i młodzieży
do 18. roku życia i osób starszych. Dawka bezpieczna, bez ryzyka przedawkowania
to 800 - 2000 jednostek na dobę. Osoby otyłe muszą przyjmować dwa razy wyższe
dawki, ponieważ duże ilości witaminy D są sekwestrowane w tkance tłuszczowej
i stają się biologicznie niedostępne


Bieżące stanowisko polskich ekspertów zaleca:
1000 jednostek od października do kwietnia u osób unikających nasłonecznienia
1000 jednostek u wszystkich osób powyżej 65. r.ż. przez cały rok,
gdyż zdolność produkcji cholekalcyferolu w skórze spada wraz z wiekiem.

Decyzję o suplementacji witaminy D3 należy skonsultować z lekarzem.
Witaminę D3 łatwo przedawkować, czego skutkiem jest podwyższony poziom
wapnia we krwi. Końcowym efektem mogą być wtedy m.in. kamienie nerkowe,
żółciowe i choroby trzustki.żródło:
http://kopalniawiedzy.pl/depresja-objawy-witamina-D-niedobor-dr-Sonal-Pathak,16091
http://www.endokrynologia.net/content/niedob%C3%B3r-witaminy-d
http://www.medscape.com/viewarticle/813637#1
http://wyborcza.pl/1,75400,12533753,Lekarze_alarmuja__powszechny_niedobor_witaminy_D_.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/3978,rola-witaminy-d-w-chorobach-ukladu-sercowonaczyniowego.html