niedziela, 10 listopada 2013

Leczenie depresji witaminą D


Zlikwidowanie niedoborów witaminy D łagodzi objawy u kobiet z umiarkowaną i głęboką depresją.

Witamina D może mieć nieudokumentowany dotąd wpływ na nastrój, a jej niedobór
pogarsza depresję - przekonuje dr Sonal Pathak, endokrynolog z Bayhealth Medical
Center w Dover. Choć wyniki wydają się zachęcające, uzyskano je po analizie
zaledwie 3 przypadków: kobiet w wieku od 42 do 66 lat. U wszystkich zdiagnozowano
ciężkie zaburzenie depresyjne (in. depresję dużą) i przepisano leki.
Poza tym pacjentki były leczone albo na cukrzycę typu 2., albo niedoczynność tarczycy.

Ponieważ u chorych występowały czynniki ryzyka niedoboru witaminy D - niewielkie
spożycie witaminy oraz ograniczona ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe
- określono poziom 25-hydroksywitaminy D (25-OH-D) w surowicy krwi.
Okazało się, że panie miały jej zbyt mało - od 8,9 do 14,5 ng/ml
(stężenie wystarczające to ≥ 20 ng/ml).

Po 3 miesiącach suplementacji witaminą D braki zostały wyrównane,
poprawił się też nastrój pacjentek. Do oceny wykorzystano skalę depresji Becka
(ang. Beck Depression Inventory, BDI), która składa się z 21 pytań.
Badany wybiera jeden z czterech wariantów odpowiedzi, a ponieważ zakładają
one zwiększoną intensywność symptomów, można za nie uzyskać od 0 do 3 punktów.
Wynik 0-9 punktów oznacza minimalną depresję, 10-18 łagodną, 19-29 umiarkowaną,
a 30-63 głęboką.

Jedna z badanych przez Pathak kobiet przed zażywaniem witaminy D zdobyła 32 punkty,
a po leczeniu tylko 12, druga "poprawiła się" z 26 do 8 punktów, a u 3. nastąpił
spadek z 21 do 16 pkt.
 

Suplementacja witaminy D3 - tak!
suplementacja witaminy D powinna być powszechna, zwłaszcza u dzieci i młodzieży
do 18. roku życia i osób starszych. Dawka bezpieczna, bez ryzyka przedawkowania
to 800 - 2000 jednostek na dobę. Osoby otyłe muszą przyjmować dwa razy wyższe
dawki, ponieważ duże ilości witaminy D są sekwestrowane w tkance tłuszczowej
i stają się biologicznie niedostępne


Bieżące stanowisko polskich ekspertów zaleca:
1000 jednostek od października do kwietnia u osób unikających nasłonecznienia
1000 jednostek u wszystkich osób powyżej 65. r.ż. przez cały rok,
gdyż zdolność produkcji cholekalcyferolu w skórze spada wraz z wiekiem.

Decyzję o suplementacji witaminy D3 należy skonsultować z lekarzem.
Witaminę D3 łatwo przedawkować, czego skutkiem jest podwyższony poziom
wapnia we krwi. Końcowym efektem mogą być wtedy m.in. kamienie nerkowe,
żółciowe i choroby trzustki.żródło:
http://kopalniawiedzy.pl/depresja-objawy-witamina-D-niedobor-dr-Sonal-Pathak,16091
http://www.endokrynologia.net/content/niedob%C3%B3r-witaminy-d
http://www.medscape.com/viewarticle/813637#1
http://wyborcza.pl/1,75400,12533753,Lekarze_alarmuja__powszechny_niedobor_witaminy_D_.html
http://www.czytelniamedyczna.pl/3978,rola-witaminy-d-w-chorobach-ukladu-sercowonaczyniowego.html

wtorek, 16 lipca 2013

Homotoksykologiczna terapia dyspepsji czynnościowej i zapalenia błony śluzowej żołądka związanych z obecnością Helicobacter pylori


Celem terapii choroby wrzodowej jest kompletna eradykacja Helicobacter pylori z organizmu.

Tradycyjnie odbywa się to za pomocą kombinacji leków, takich jak: kilka rodzajów antybiotyków – klarytromycyna i amoksycylina oraz inhibitora pompy protonowej - nitroimidazolu.

Jednakże, pojawienie się szczepów Helicobacter pylori, opornych na te antybiotyki oraz zwiększone ryzyko hypochlorhydrii, związanej ze stosowaniem inhibitorów pompy protonowej, ( które w końcu mogą wywołac zanik błony śluzowej żołądka u  pacjentów podatnych oraz zwiększyć ryzyko wystąpienia raka żołądka ) skłoniło wielu terapeutów i lekarzy homotoksykologów do zastosowania alternatywnych metod leczenia.

Jedną z takich metod jest terapia antyhomotoksyczna.

Wykorzystuje ona homeopreparaty, które wykazując wysoką skuteczność oraz nie przynoszą żadnych skutków ubocznych terapii  ( chobciażby np.Candida sp., jako konsekwencja długotrwałej antybiotykoterapii).

4-tygodniowa kuracja składa się standartowo z bioterapeutyków, takich jak:
Gastricumeel: 1 tabletka 3 razy dziennie
• Nux vomica - Homaccords: 10 kropli 3 razy dziennie
• Lymphomyosot: 20 kropli 3 razy dziennie.
• Ubichinon compositum i Coenzym compositum: mieszane injekcje 1x/tydz. im.


Terapia antyhomotoksyczna jest doskonałą alternatywą dla pacjentów z nadkwaśnością czy objawami dyspeptycznymi , spowodowanymi obecnością Helicobacter pylori.

W przypadku reinfekcji, co się często zdarza, można bez obawy o jakiekolwiek skutki uboczne, powtórzyć terapię eliminując go ostatecznie.

Wyniki i ocenę takich terapii omówiono i przedstawiono w artykule:
http://www.medbook.es/group/homotoxicologa/page/manejo-homotoxicol-gico-de-la-dispepsia-funcional-y-la-gastritis?xg_source=facebookshare


wtorek, 26 lutego 2013

Biorezonans w prostych słowach.Oprócz wiedzy, ktora jest powszechnie stosowana, istnieją także inne jej rodzaje.   -  Marjan Ogorevc
                                      
Biorezonans jest zarówno metodą diagnostyczną, jak i metodą terapeutyczną, jest zarówno metodą leczniczą, jak i szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Jest metodą o niewyobrażalnych możliwościach terapeutycznych.

Wykorzystywany bywa przez terapeutów, diagnostów, fizjoterapeutów, kosmetologów, lekarzy weterynarii i lekarzy medycyny medycyny akademickiej, wielu specjalności, na całym świecie, w zależności od uprawnień ustawowych, posiadanej wiedzy i umiejętności praktycznych.
 
Całą materię ożywioną można opisac za pomocą elektromagnetycznych częstotliwości. Dotyczy to również ciała ludzkiego, jego narządów, tkanek i komórek, a nawet regulatorów takich jak neurohormony, interleukiny, inne poznane i niepoznane jeszcze, czynniki regulacyjne.

Wszystkie informacje z zewnątrz i wnętrza organizmu: stres, toksyny, nadmiar metabolitów, substancje chemiczne, metale ciężkie, pasożyty - diagnozowane i niediagnozowane metodami laboratoryjnymi oraz inne, zmieniają pierwotny wzór elektromagnetyczny narządów, tkanek, komórek i sygnałów.

Nasze ciało zaczyna dostosowywać się do nowych częstotliwości, tym samym powstaje nowy stan funkcjonalny, zaburzenie funkcji dotychczasowych, który określamy mianem objawów lub choroby.
 
Diagnozując - odczytujemy sygnały płynące z naszego organizmu, porównując je z sygnałami wzorcowymi, konkretnych opisanych częstotliwości, odpowiadających konkretnym zjawiskom chorobowym.

Terapia zaś daje polega na uporządkowania naszych indywidualnych, wewnętrznych częstotliwości, korygowaniu obrazu elektromagnetycznego naszego organizmu, do stanu równowagi zdrowotnej.

 
Biorezonans jest zindywidualizowanym podejściem terapeutycznym (leczniczym)  w stosunku do stanu funkcjonalnego (stanu zdrowia) każdego z nas. Nie wykonywane są żadne zbędne procedury, każdy pacjent rozpatrywany jest całościowo, z własnymi obciążeniami i uwarunkowaniami,indywidualnymi szlakami metabolicznymi. Stan zdrowia nie jest oceniany z perspektywy specjalizacji lekarza,lecz jako całośc funkcji organizmu.

Jest metodą nieinwazyjną i całkowicie bezbolesną. Działa przyczynowo, nie objawowo. Reguluje mechanizmy zapalne wywołujące skutek, czyli np.ból, na wielu poziomach: komórkowym,tkankowym, narządowym, naczyniowym, nerwowym, psychicznym...

Terapia biorezonansowa reguluje, porządkuje nasze częstotliwości nawet wówczas, gdy my nie odczytujemy jeszcze sygnałów zakłóceń płynących z organizmu. Nie zauważamy, że w naszym organiżmie dzieją się rzeczy, które prowadzą do zmiany jego stanu energetycznego, który może wywołac lub wywołuje nierównowagę funkcji, a w konsekwencji tzw. objaw czy chorobę.

Biorezonans działa wielopłaszczyznowo i wielowarstwowo. Obrazowo przedstawiając, podczas jednej terapii możemy np. ,,zmieniac" pracę komórki wątroby czy nerki, a jednocześnie poprawic aktywnośc enzymów trzustki, hormonów tarczycy, wykorzystanie mikroelementów i witamin przez nasz organizm, a także wpływac na stan układu nerwowego.

Żaden znany na świecie lek nie działa w ten sposób!

Dodatkowo, podczas terapii biorezonansowej oddziałujemy dokładnie tam gdzie trzeba, bez naruszania funkcji innych, zdrowych komórek, czy narządów. Biorezonans endogenny nie ma skutków ubocznych. Wprost niewyobrażalne!

Jeśli jednak czynnik wywołujący zaburzenia energetyczne nie zostanie zidentyfikowany i wyeliminowany, nie możemy mówic o zupełnym i trwałym uporządkowaniu naszych wewnętrznych częstotliwości, a tym samym powrocie do stanu równowagi zdrowotnej.

Stąd czasem koniecznośc głębszej diagnostyki i przyspieszenie procesow detoksykacji, poprzez stosowanie preparatow detoksykujących pochodzenia ziołowego lub innego
rodzaju drenażu.

Oczywiście jedna sesja terapeutyczna nie uleczy nas ze wszystkich zaburzeń(dolegliwości) kumulowanych przez lata, potrzebnych jest ich kilka lub kilkanaście, w zależności od rozległości problemu zdrowotnego.

Regularne lub okresowe terapie biorezonansowe, które można udokumentowac wydrukiem pomiarów przed- i po terapii, pozwalają śledzic postęp i kierunek mechanizmów regulacji organizmu. Stanowią możliwośc wspaniałej, udokumentowanej, niewyobrażalnej wręcz terapii leczniczej i profilaktyki zdrowotnej, w tym również działań anti-aging.

cd.nastąpi

niedziela, 20 stycznia 2013

Biopunktura - innowacyjna metoda leczenie bólu

Biopunktura   - metoda, która pojawiła się w oparciu o akupunkturę, terapię neuronalną i homeopatię. Łączy doświadczenia medycyny Wschodu i Zachodu.

Biopunktura to leczenie poprzez  podskórne wprowadzenie leczniczych produktów biologicznych, w ultra-niskich dawkach, do określonych punktów na ciele.

Podawane leki wykazują działanie lecznicze, nie tylko poprzez ich właściwości, ale również ze względu na ich działanie pośrednie - regulację układu neuroendokrynnego i stymulację procesów immunologicznych.


Zastosowanie biopunktury wskazuje na dodatkowe korzyści. Lek może być dostarczony blisko narządów docelowych. Czasami leki podaje się bezpośrednio do obszaru  bólu, np.staw, podskórnie lub do tkanki narządów (wątroby, płuc, itp.). O rodzaju terapii zawsze decyduje lekarz, po wcześniejszej ocenie stanu klinicznego pacjenta.

Metoda ta stosowana jest w terapiach wielu przewlekłych schorzeń,np:

 • W miarę starzenia się organizmu krążek międzykręgowy ulega naturalnym zmianom morfologicznym, które zwiększają jego podatność na patologię, a tym samym dają początek objawom bólowym. Zmiany te polegają na wysychaniu krążka, zmianach w ilości kolagenu i elastyny, krążek staje się bardziej włóknisty, zaciera się różnica między pierścieniem włóknistym a jądrem miażdżystym. Zaburzona zostaje funkcja jądra miażdżystego, polegająca na  równomiernym rozkładaniu ciśnienia na pierścień włóknisty a ten z kolei, ze względu na te nieprawidłowo działająjce siły, zniekształca się, ulega uszkodzeniom, pojawiają się szczeliny. Wiele z tych zmian może przebiegać bezobjawowo, ponieważ dwie trzecie wewnętrzne dysku i jądro miażdżyste nie mają unerwienia. Jednak bardzo często zmianom tym towarzyszy ból zarówno dyskogenny jak i związany z punktami spustowymi w mięśniach, co z kolei związane jest z nieprawidłową pozycją i ruchami ciała a także porą dnia.
 • Periarthritis jest chroniczną chorobą dotykającą głównie ludzi starszych. Pacjenci skarżą się na ograniczenie ruchomości stawu, głównie odwodzenia i rotacji zewnętrznej, bóle barku promieniujące do szyi i kończyny górnej, trzaski w stawie podczas wykonywania ruchów. Diagnoza zmian zwyrodnieniowych stawu ramiennego obejmuje grupę patologicznych zmian w obrębie torebki stawowej, tkanek okołostawowych, szczególnie kaletki podbarkowej, przyczepu ścięgnistego głowy długiej mięśnia dwugłowego, ścięgno mięśnia nadgrzebieniowego. Standardowa terapia opiera się na zastosowaniu niesterydowych i sterydowych leków przeciwzapalnych, których stosowanie ma określone przeciwwskazania i skutki uboczne.
 • Zespoły bólowe kręgosłupa są opisywane jako „katastrofa naszego wieku”. Występują bowiem tak często, że można je uznać za zjawisko niemal normalne, jak przeziębienie czy próchnicę zębów. Globalnie 80% ludzi odczuwa epizodycznie bądź w sposób przewlekły ból dolnej części pleców w ciągu całego życia. Przebieg charakteryzują: epizodyczne występowanie, utrzymywanie się objawów i ich zaostrzenia, nawrotowość i przewlekłość.Czynniki mechaniczne takie jak podnoszenie – częste lub ciężkich przedmiotów, narażenie całego ciała na wibracje, jak podczas prowadzenia samochodu, częste pochylanie się lub skręcanie tułowia, albo długotrwałe pozostawanie w tych pozycjach, przeciążenia posturalne, czyli duże obciążenie kręgosłupa lub niewygodne pozycje, zwiększają 4-5-krotnie ryzyko wystąpienia zespołów bólowych  kręgosłupa. Wachlarz metod oferowanych pacjentom z zespołem bólowym kręgosłupa jest bardzo szeroki i zróżnicowany, a wybór metody terapii zależy od upodobań leczącego. Neurochirurg ma najwięcej przypadków, nadających się do leczenia operacyjnego. Lekarz czy fizjoterapeuta stosujący środki oddziaływania z zakresu termoterapii, elektroperapii, masażu, zabiegów mobilizacji i manipulacji czy stosujący ćwiczenia będzie zalecać metody z tej dziedziny, w której ma doświadczenie i pozytywne wyniki. Powszechne jest stosowanie leków znieczulających, sterydowych i niesterydowych leków przeciwzapalnych we wstrzyknięciach czy przy zastosowaniu jonoforezy.
Biopunktura - zapraszamy, rejestracja telefoniczna:

Remedium - Gabinet Medycyny Funkcjonalnej w Jastrzębiu Zdroju,
ul.Wrocławska 8 (PU-728), tel.32/434 00 16 lub 696 567 078

Remedium - Gabinet Medycyny Funkcjonalnej w Jastrzębiu ZdrojuSzukaj nas na Facebooku.
Mamy już swoją stronę.

Serdecznie zapraszamy.
http://www.facebook.com/RemediumGabinetMedycynyFunkcjonalnej

środa, 16 stycznia 2013

DIETA HYPOALERGICZNA

PRODUKTY NIEZALECANE
 • Mleko krowie i wszystkie jego produkty: Masło, śmietana, sery, czekolada, margaryna z mlekiem, jogurty i inne
 • Jajka kurze i wszystkie produkty zawierające jajka: Ciasta, ciasteczka, żywność panierowana, majonez, naleśniki
 • Cukry proste oraz dwucukry: cukier, miód, słodkie ciasta
 • Orzechy, świeże warzywa i świeże owoce (celuloza): Orzechy włoskie, laskowe, musli, Nutella, dieta wysokowłókninowa, chleb pełnoziarnisty, ziarna np słonecznika, świeże owoce, świeże warzywa, surowe sałatki owocowe i warzywne, suszone owoce
 • Żywność zawierająca histaminę: Sardynki, anchovies, puszkowane ryby, bekon, mięso królicze, wieprzowina
 • Alergeny dróg oddechowych: Cebula, czosnek, por, musztarda, ketchup, owoce cytrusowe, kiwi, jagody, jabłka

PRODUKTY DOZWOLONE
 • Substytuty mleka krowiego: Mleko sojowe i produkty sojowe, Mleko kozie i jego produkty (zawsze 1:1 z wodą), Mleko owcze i jego produkty (zawsze 1:1 z wodą)
 • Margaryna wolna od krowiego mleka
 • Substytuty jajek kurzych: Jajka kacze, gęsie, indycze
 • Substytuty cukrów: węglowodany złożone, kasze, kukurydza, ziemniaki
 • Substytuty orzechów i żywności z celulozą: Gotowane warzywa, gotowane lub pieczone owoce, pieczone lub grilowane babany
 • Substytuty histaminy: Gotowane lub grilowane ryby, kurczaki, kaczki, gęsi, indyki, kozy, ziemniaki, ryż

Dieta opracowana przez dr. med. Konrad Werthmann'a
żródło:
http://www.sanum.pl/xb1ey_dieta_dla_chorob_przewleklych.htm

Dieta przeciwgrzybicza


PRODUKTY DOZWOLONE

ZIEMNIAKI
KASZE, PŁATKI OWSIANE, KUKURYDZA (oprócz kasz pszennych)
RYŻ CIEMNY NIEŁUSKANY
PIECZYWO żytnie, orkiszowe na zakwasie, ryżowe
RYBY, MIĘSO ( z wyjątkiem wieprzowiny) – wędliny drobiowe lub wołowe, najlepiej pieczone w domu.
JAJKA – jeśli nie są alergenem
WARZYWA – dobrze żuć
KWAŚNE OWOCE – jabłka, grapefruity, kiwi
OLIWA Z OLIWEK tłoczona na zimno
ZIARNA dyni, słonecznika, siemię lniane
NAPOJE – woda (niegazowana), herbata (najlepiej ziołowa, lub czarna słabo parzona),
 herbaty owocowe jednoskładnikowe, soki naturalne wyciskane z warzyw lub kwaśnych owoców.
PRODUKTY MLECZNE – zamienić mleko krowie i jego produkty na jakiekolwiek inne - sojowe, kozie, owcze
Preferować raczej produkty z mleka koziego, owczego niż z krowiego. Unikać mleka pasteryzowanego.
PRODUKTY KTÓRE NALEŻY OGRANICZYĆ LUB WYKLUCZYĆ

CUKIER we wszystkich postaciach; miód, dżem, produkty dla diabetyków, czekolada, cukierki, ciasta, torty, słodkie pieczywo, drożdżowe bułki i ciasta, soki i napoje gazowane z cukrem, budynie itp.
PRODUKTY Z BIAŁEJ MĄKI, białe pieczywo, tosty, makarony, naleśniki, niektóre wędliny, pierogi, również chleb z mąki mieszanej, zupy w proszku.
DROŻDŻE i wszelkie produkty zawierające drożdże (np. piwo!)
BIAŁY RYŻ
ALKOHOL słodkie wina, piwo.
SŁODKIE OWOCE banany, winogrona, pomarańcze, mandarynki, brzoskwinie, morele, śliwki, gruszki, owoce suszone, kompoty.
SERY PLEŚNIOWE I ŻÓŁTE,
MAJONEZ, KETCHUP, PRODUKTY FERMENTOWANE (m. in. sos sojowy)
SOKI W KARTONACH I BUTELKACH,
PRZYPRAWY WIELOSKŁADNIKOWE (np. VEGETA)
WSZYSTKIE DANIA GOTOWE PRZYRZĄDZANE METODAMI PRZEMYSŁOWYMI,
ARTYKUŁY SPOŻYWCZE WYSOKOPRZETWORZONE, KONSERWY

Dieta opracowana przez lek. med. Jacka Giovanoli- Jakubczak


żródło:
http://www.sanum.pl/d3i6x_dieta_przeciwgrzybiczna.htm

wtorek, 15 stycznia 2013

Remedium - Wrocławska 8, Jastrzębie Zdrój


REMEDIUM Gabinet medycyny funkcjonalnej REMEDIUMOferujemy nowe możliwości diagnostyki i terapii wielu utajonych, przewlekłych zakażeń, wywołujących szereg objawów klinicznych, z którymi diagnostyka laboratoryjna oraz współczesna medycyna , na dzień dzisiejszy, nie potrafi się uporac. Nawet jeśli takie możliwości diagnostyczne gdziekolwiek istnieją, koszt wykonania tych analiz jest tak wysoki, że wielu z nas z nich rezygnuje i trwa w nieświadomości zagrożenia swego zdrowia.

Nasza oferta skierowana jest głównie do osób odpowiedzialnych i świadomie sterujących swoim zdrowiem. Poniżej w skrócie przedstawiamy naszą ofertę.Diagnostyka EAV ( nieinwazyjna i bezbolesna) umożliwia :
 • szybką ocenę stanu funkcjonalnego każdego organu i tkanki ludzkiego ciała, czyli diagnostykę czynnościową i topograficzną,
 • diagnostykę utajonych( latentnych) procesów zapalnych i określenie czynników chorobotwórczych,
 • działania profilaktyczne i zapobieganie, czyli przedkliniczną diagnostykę stanu zdrowia, jeszcze przed wystąpieniem pełnoobjawowych syndromów choroby,
 • wyjaśnienie trudnych do zdiagnozowania przypadków klinicznych, o niejasnych cechach klinicznych choroby,
 •   testowanie leków, suplementów, kosmetyków, oraz określenie ich skutecznej dawki,
 •  wychwycenie negatywnego wpływu na organizm ludzki różnorodnych patogennych czynników, np. wirusów, grzybów, bakterii, pasożytów, grzybów, alergenow, pestycydów, konserwantów, elektrosmogu, radionuklidów, metali ciężkich i innych,
 •  elektroterapię impulsami elektrycznymi o niskiej częstotliwości, regenerujących elektrofizjologiczną homeostazę w chorych narządach i tkankach, monitorowanie efektywności i skuteczności prowadzonej terapii.
Diagnostyka segmentarna:
 • organy ,,tarcze"- narządy z zaburzeniami funkcji
 • ogniska zapalne- zatoki, migdałki,zęby i inne...
 • stan wegetatywnego układu nerwowego
 • stan unerwienia skóry i segmentów ciala
 • stan układu odpornościowego
 • rezerwy adaptacyjne - zakres możliwych regulacji w celu poprawienia stanu zdrowia
Diagnostyka Vega-test: 
 • niedobory mikroelementów, witamin,enzymów
 • alergia, autoagresja,
 • pasożyty, bakterie, wirusy, grzyby...
 • zmiany degeneracyjne narządów i tkanek: stłuszczenie, zwłóknienia, cysty, polipy, procesy przed- i onkologiczne
Terapia indukcyjna:
 • zaburzenia krążenia mózgowego,stwardnienie tętnic,
 • poprawa pamięci, koncentracji i szybkości uczenia,
 • nadpobudliwośc, lęki i fobie,
 • stres, nerwice i depresje,
 • migreny i bóle głowy,
 • problemy związane z menopauzą i okresem pokwitania,
 • bóle pleców, stawów i inne,
 • zaburzenia hormonalne,
 • zaburzenia ukladu immunologicznego,
 • choroby wieku dziecięcego- zapalenie zatok, migdałków,
 • moczenie nocne, zaburzenia mowy, nieprzystosowanie społeczne

 W myśl słów wielkich tego świata, zapraszamy do zaangażowania w budowanie swego zdrowia.
 
,,Troszcz się o swoje ciało z oddaniem.
Jest ono jedynymi oczami twojej duszy,
a jeśli one są osłabione, cały świat jest zachmurzony."
J.W.Goethe

,,Radośc istnienia, to radośc bycia świadomym."
E.Tolle

,,Kiedy zmieniasz sposób patrzenia na coś,
zmienia sięo , na co patrzysz".
M.Planck

,,Mądry czlowiek powinien uważac swoje zdrowie za największe błogosławieństwo."
Hipokrates

,,Nie polegajcie na cudzych doświadczeniach,
sami doświadczajcie".
własne
Zapraszamy, rejestracja telefoniczna: 

tel.32/434 00 16, lub   696 567 078

ul.Wrocławska 8, Jastrzębie Zdrój


 zdjęcia:
 http://www.portalpomorza.pl
 http://dermatologia.info.pl/w-zdrowym-ciele-zdrowy-duch/